NK 2019

Op zaterdag 13 april 2019 zal het Nederlands Kampioenschap Typevaardigheid georganiseerd worden.

Er zijn vier categorieën. Drie op basis van leeftijd, en één categorie Estafette waar iedereen in teamverband (3 personen) aan mee kan doen.
Je kan je individueel aanmelden voor één van de drie leeftijdscategorieën. De estafette is een extra, optioneel onderdeel. Hier kun je alleen aan mee doen als je met tenminste 3 personen van eenzelfde school of instituut aanwezig bent.

Waar: Polman Stadion
Adres: Stadionlaan 1, 7609 Almelo
Tijd: van 9:30 uur tot 14:00 uur

Voorlopig Dagprogramma:

Het programma is nog even onder voorbehoud, tijden en onderdelen kunnen nog wijzigen.

9:30 uur – Intypen
10:00 – 11:00 uur NL teksten
11:00 – 11:30 uur Engelse tekst
11:30 – 12:00 uur Estafette
12:00 – 12:30 uur Lunch
12:30 – 13:30 uur Activiteit Polman stadion
13:30 – 14:00 uur Prijsuitreiking

Toelichting NK Typen:
Het kampioenschap bestaat uit twee Nederlandse teksten van tien minuten waarvan de beste telt. Daarnaast kan er nog aan een Engelse tekst worden deelgenomen. Voor elke fout wordt 100 aanslagen in mindering gebracht. Het netto behaalde aantal aanslagen is bepalend voor de uitslag. Voorbeeld: je typt 2000 aanslagen waarin 8 fouten, je houdt dan 1200 aanslagen netto over.  Je ontvangt een oorkonde als je aan de eisen voldoet.
De estafette is een onderdeel waarin 3 leerlingen gezamenlijk achtereenvolgens 3 minuten en 20 seconden typen.

Belangrijk:

  • Neem een placemat of een schuimrubberen ondergrondje (o.i.d.) mee als je op een los toetsenbord typt. De tafels kunnen wellicht een iets ongelijk oppervlak hebben.
  • Je krijgt na aanmelding inloggegevens van een persoonlijk TypeWorld NK-account. In dit account kun je oefenen met diverse oefenteksten tot het NK. Tijdens het NK zal dit account gebruikt worden. Onthoud dus goed de inloggegevens.
  • Neem een kussentje mee zodat je op goede hoogte zit.
  • Je typt op je eigen laptop. Neem deze mee en zorg dat deze opgeladen is. Er zijn verlengsnoeren aanwezig, maar extra zekerheid is prettig.
  • Elke deelnemer krijgt een aandenken mee. Een officiële oorkonde met de behaalde resultaten op het NK volgt binnen twee weken. Voor de beste nummers 1, 2 en 3 zijn er mooie prijzen (bekers) te winnen.
  • De lunch voor de deelnemers bestaat uit een broodje kroket of frikandel met ranja. De lunch is af te halen met consumptiebonnen, die je krijgt bij binnenkomst.
  • Tijdens het NK worden veel foto’s gemaakt waar jij en jouw begeleiders op kunnen staan. Deze foto’s willen we graag gebruiken voor onze website. Wij horen graag als daar bezwaar tegen is.
  • Voor de ouders/begeleiders hebben we bij binnenkomst koffie of thee met iets lekkers. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
  • Het typen van de NL-teksten en de Engelse tekst van 10:00 tot 11:30 uur zal buiten het gezichtsveld van de ouders/begeleiders zijn. Je ouders/begeleiders nemen plaats in de businessclub. Dit is direct naast de ruimte waar de deelnemers typen. Het is ook mogelijk om een bezoek te brengen aan de tegenoverliggende woonboulevard of de supermarkt onder het stadion.
  • Tijdens het estafette-onderdeel om 11:30 uur zijn de ouders/begeleiders ook van harte welkom om aan te moedigen.

Eigen bijdrage
Wij vragen aan elke deelnemer om een eigen bijdrage te voldoen voor de organisatie van het NK Typen. Voor deelnemers die hun typecursus gedaan hebben (of aangesloten zijn) bij één van de organiserende instanties (CBT/Interinfo/TypeWorld) is de eigen bijdrage €5,00, voor overigen €7,50. Te voldoen voorafgaand aan het NK Typen op rekeningnummer: NL48 INGB 0005 8599 93 t.n.v. Interinfo Groep Nederland.